Fund for Future Gastarbeiter Developments
Installation

The ‘Fund for Future Gastarbeiter Developments’ is an imaginary cause for which there is no need.
The imaginary fund is presented as a set of maquettes, designed as a utopian vision of future gastarbeiter architecture, here combined with industrial terrain. The maquettes are housed in ballot boxes from the city of Kucevo’s recent elections. In this case, the boxes become collection boxes into which people can drop donations in the form of cash. The collection boxes are not sealed, – in this way anyone is free, and encouraged to raid the fund.

Fond za budu_e gastarbajterske projekte
Instalacija

Fond za budu_e gastarbajterske projekte je izmi_ljen povod za kojim nema potrebe. Zami_ljeni fond je predstavljen kao grupa maketa, dizajniranih kao utopijska vizija budu_e gastarbajterske arhitekture, kombinovane sa industrijskom zonom. Makete su postavljene u glasa_ke kutije sa nedavnih lokalnih izbora odr_anih u Kucevu.  Ovako one postaju kutije u koje ljudi mogu da ubace svoje donacije u vidu novca. Kutije nisu zape_a_ene – na taj na_in su svi slobodni i podstaknuti da poharaju ovaj fond.