Instalacija – „Porodica“
Kola_ – model A

Kola_ – strip je jedan od modela koji predstavlja viziju gastarbajtera krajem dvadesetog veka.

Instalacija sa lutkama i kartonskim kutijama predstavlja porodicu gastarbajtera, njihovu migraciju sa poklonima: za inostranstvo,naravno, RAKIJA, a za KU_I tehnika (DVD…).

Installation – „Family“
Collage – model A

Collage – comic is one of the models which depicts the vision of gastarbeiters at the end of the twentieth century.

The installation with mannikins and cardboard boxes shows the family of gastarbeiters, their migration with presents: for abroad, RAKIJA, of course, and for HOME electronics (DVD…).

Advertisements