Slikanje na staklu

Motivi su svojevrsan spoj ovda_njih motiva sa onima iz inostranstva.

Painting on glass

The motifs are a merge of local motifs and ones from abroad.